Refnox Çek Valf

Refnox Soğutma Ekipmanları


  • Tek akış yönünü sağlar ve ters akışı önler

  • Yerleşik amortisörlüdür ve basınçtan kaynaklanan titreşimli hatlara kaynaklı montaj yapılabilir.

  • Soğutucu akışkanı yüksek sıcaklıklı evaporatörden düşük sıcaklıklı evaparatöre akışı önler

  • Paralel kompresörlü akışkanlar için de uygulanabilir

  • Hem düz hem de köşeli versiyonları bulunmaktadır.