İ-cold Yağ Depoları

i-cold Soğutma Ekipmanları

Birden fazla kompresör kullanılan sistemlerdeki yağ fazlasını depolamak ve yine aynı şekilde gerek duyulduğunda diğer yağ ekipmanları ile bu yağı kompresöre iletmeye yarar. Yağ doluluğu %100 seviyesine ulaşabilir. İstenmesi halinde opsiyonel olarak alt veya üst seviyelere seviye kontrol cihazı bağlantıları yerleştirilebilir. Ürün dik olarak monte edilmelidir.