İ - Cold Likit Tutucular

i-cold Soğutma Ekipmanları

Likit tutucuların görevi emiş hattındaki soğutucu akışkanın kompresöre gaz fazında ulaşmasını sağlamak ve bu esnada dip noktadaki orifis sayesinde gaz halindeki soğutucu akışkanın içine yağ katarak kompresöre iletir. Sisteme montajı yapıldığı esnada içerisine katalog değerlerine göre yağ konularak sistemde devreye alınmasına özen gösterilmelidir. Ürün üzerine opsiyonel olarak gözetleme camları ve seviye kontrol bağlantıları konulabilir.